Youngblood

Merchandising

Úvod

  • historie merchandisingových služeb sahá v naší firmě až do roku 2004, od roku 2012 vystupuje společnost pod názvem YOUNGBLOOD CZ s.r.o.
  • nabízíme plný servis v pobočkovém merchandisingu (nezaměňovat s tzv. merchandisingem regálovým)
  • kompletní zajištění správy pobočky ve smyslu doplňování materiálů do POS stojanů dle připraveného „manuálu pobočky“, opravu, čištění a celkovou údržbu POS materiálů, revizi elektrických zařízení, odvoz nepotřebného materiálu k likvidaci, realizaci okenní grafiky (včetně výroby) a další související úkony
  • uvedené činnosti a úkony přecházejí z manažera pobočky nebo odpovědného regionálního pracovníka na firmu YOUNGBLOOD CZ s.r.o. a to i s doplňujícími službami (kompletní logistika, skladování, evidence, výroba, vedení tzv. rodného listu pobočky a digitalizace veškerých souvisejících dokumentů a výstupů)
  • získáváte jistotu, že finanční prostředky vložené do Vašich kampaní budou investovány na místě kontaktu se zákazníkem přesně tak, jak bylo v projektu zamýšleno
  • nepotřebujete více dodavatelů na uvedené činnosti – zajistíme komplexní servis a tím ušetříme finanční a komunikační prostředky nutné k jednotlivým logistickým operacím